Service och underhåll

För att bibehålla en byggnads tekniska system krävs underhåll, service och kontroller.
Detta är viktigt för driftsekonomin och för att önskat inneklimat ska erhållas.

Man kan förenklat dela in drift och underhåll i tre del-nivåer:

-         Mekanisk service, rengöring och utbyte av förbrukningsdetaljer.

-         Driftsoptimering och prestandakontroller

-         Behovs- och bruksanpassning

Läs mer under avtalsservice!