Avtalsservice

Avtalservice består av tre nivåer;

-         Mekanisk service, rengöring och utbyte av förbrukningsdetaljer.

-         Driftsoptimering och prestandakontroller

-         Behovs- och brukaranpassning

I den första nivån sker kontroll av anläggningen och utbyte av förslitningsdetaljer, rengöring städning etc. Denna nivån kan jämföras med service av din bil enligt bilens manual.

I nästa nivå kontrolleras styrfunktioner, säkerhetssystem inställningar med mera utifrån funktionstexter och beskrivningar. Detta är viktigt för att behålla funktion och prestanda över tid. För ekonomin är det också viktigt att systemen fungerar som de ska; går värmeväxlaren som den ska och vilken verkningsgrad har den?

I den sista nivån granskas behovet; har verksamheten eller brukarbehovet ändrats? I denna nivå frågasätts anläggningens grundkonstruktion i förhållande till anläggningen och lokalerna. Om behovet har ändrats eller om det finns bättre teknik på marknaden ges förslag på ändring.