Energiuppföljning

Att följa en byggnads energiförbrukning/medieförbrukning är viktigt. Allt fler fastighetsägare gör detta i någon form eller förstår att det måste göras då medieförbrukningen står för omkring 20-40% av den totala kostnadsmassan i en fastighet.

Hur man gör en energiuppföljning finns det många svar och idéer om. Vårt förslag är att göra en energiuppföljning, ofta, men inte alltid kopplad till optimering och ett driftsansvar för anläggningen.

I korthet kan man sammanfatta tjänsten så här:

Vi utgår från en byggnads förbrukning under en känd period, gärna under ett kalenderår. Detta kallar vi för ett basår.

Därefter jämför vi förbrukningen för aktuell period med basåret och kompenserar för vädervariationer. Vi räknar därefter ut hur periodens utfall blir, under 100 % = bättre än basåret, över 100 % sämre än basåret.

Det är ett enkelt och effektivt sätt att bryta ner en fastighets förbrukning i mindre delar som lättare kan analyseras. Det fungerar som en försäkring mot obehagliga ökningar av mediabudgeten. Ni får snabb information om ökad förbrukning och dessutom är det ett mycket bra instrument för oss när vi jobbar med driftsoptimeringen.