OVK:

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll sedan ett beslut i riksdagen år 1991. Kontrollen görs för att säkerställa att en byggnads ventilationssystem fungerar så som det är avsett.

Vi hjälper er med utförandet av en OVK och ger då även förslag på energibesparande åtgärder. Målet är att få ut bästa möjliga klimat till minsta kostnad!

Besiktningen görs inom olika tidsintervaller beroende på vad det är för typ av byggnad och ventilationssystem det handlar om. I större byggnader med olika system kan vi hjälpa er att hålla reda på besiktningsintervall och utförandet. 

Besiktningsintervall:

3 år: skolor, förskolor, kontor, bostäder, vårdlokaler och andra liknande byggnader med F och FX-system

6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och andra liknande byggnader med F och FX-system.

Vem berörs?

De flesta byggnader som är avsedda för mänsklig verksamhet såsom flerfamiljsbostäder, skolor, daghem, kontor, sjukvårdslokaler, handelslokaler och arbetslokaler. 

Undantag är industri-, jord- och skogsbruksbyggnader (som främst styrs av arbetsmiljöregler) samt en och två bostadshus- här behövs inte åtekommande kontroller (en 1:a besiktning skall dock utföras).

Läs mer i BFS 1999:25 ÖVR 84