Ventilation

Ventilation är tillsammans med värmesystem grunden i ett fungerande inneklimatsystem. Ventilation är viktigt för både människor och maskiner. Ventilationen ska vara anpassad till byggnaden och dess behov.   

Våra tjänster:

Vi utför arbete både som totalentreprenad och arbete mot färdig handling.

Vi utför även service- och underhållsarbeten, förebyggande underhåll, driftsoptimering, OVK samt injustering. Vi hjälper er med detta oavsett om det gäller nyproduktion eller ombyggnad.

Miljö och ekonomi:

Vår målsättning är alltid att utföra bästa lösningen till bästa pris, som kund bestämmer du naturligtvis din ambitionsnivån. Ofta sammanfaller en god miljömässig lösning med en tekniskt god lösning. Detta tillsammans ger ofta en god ekonomi. Vi kör ofta med en öppen redovisning så du som kund enkelt ska kunna se var det finns möjligheter att kapa kostnader i ett projekt och i framtiden.